AMS dla miast
Netizens Sp. z o. o.
1.0 1.1mb

Smart City to konferencja, podczas której dowiemy się, dlaczego miasta mogą (dzięki technologii), powinny (z uwagi na zmiany demograficzne) i muszą (ze względu na aktualne wyzwania i oczekiwania mieszkańców) stawać się inteligentne.

Smart City oznacza miasto, którego działanie przyczynia się do poprawienia jakości życia mieszkańców oraz funkcjonowania przestrzeni miejskiej jako całości – dzięki wykorzystaniu z jednej strony nowoczesnych technologii, z drugiej użyciu miękkich kompetencji, w tym zaangażowania władz miejskich, mieszkańców oraz przedsiębiorców.

W aplikacji znajdą Państwo wszelkie informacje na temat konferencji.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less