Legmanager Mobile
Agrovision
1.0 2.3mb

Legmanager Mobile is de mobiele versie van Legmanager. Met Legmanager Mobile kan de legpluimveehouder pluimveegegevens registreren en opvragen.
Alle ingevoerde gegevens worden door Legmanager Mobile verwerkt, waarna de pluimveehouder direct de belangrijkste kengetallen ontvangt: voer per dier per dag, legpercentage, uitvalpercentage, gemiddeld eigewicht, water-/voerverhouding, voederconversie, etc. In uw vertrouwde Legmanagerapplicatie kunt u verdere analyses doen zonder de cijfers opnieuw in te voeren.
Het gebruik van Legmanager Mobile is alleen mogelijk in combinatie met Legmanager. Meer informatie: www.legmanager.nl.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 3.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less