เพิ่มช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าของกลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ผ่านอุปกรณ์โมบาย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารใบสั่งซื้อ ยอดสั่งซื้อ และติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของเบริษัทในครือบุญรอดฯได้อีกด้วย
** โปรแกรมจำเป็นต้องใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของตัวแทนจำหน่ายในการเข้าสู่ระบบ **
คุณสมบัติ
- สั่งซื้อสินค้าง่าย สะดวก รวดเร็ว
- ติดตามสถานะใบสั่งซื้อ
- ตรวจสอบยอดสั่งซื้อ
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลส่งเสริมการขาย
- เชื่อมต่อไปยังเว็ปไซด์ ของบริษัทในเครือบุญรอด
แนะนำติชมการใช้งานได้ที่ ictcontact@boonrawd.co.th
Boonrawd Brewery Group increases more channels to order our products , tracks order status .Further more client can get news by using mobile device.
** Requires a user account of Boonrawd Agent to login. **
Features
- Quick and Easy order
- Display News and Promotions
- Able to track Purchase order and Sales Target reports
- Link to Web Sites Boonrawd Group and Other companies.
Any feedback or suggestion please contact ictcontact@boonrawd.co.th

Content rating: You must be at least 17 years old to download this app.
- Frequent/Intense Alcohol, Tobacco, or Drug Use or References

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less