EzPos là ứng dụng mở rộng của hệ thống quản lý bán hàng Maybanhang.net. EzPos biến iPhone của bạn thành 1 máy tính tiền cho khách hàng hoặc giúp người quản lý theo dõi thông tin cửa hàng theo thời gian thực. EzPos sẽ mang tới cho khách hàng trải nghiệm mua hàng hoàn toàn mới.

- Bán hàng: EzPos là điểm bán hàng lưu động, đặc biệt khi hàng đợi tại quấy thanh toán quá dài
- Quản lý hàng hóa: nhập hàng mới, theo dõi hàng tồn kho, cập nhật giá
- Khách hàng: thêm mới, cập nhật, kiểm tra thông tin khách hàng
- Báo cáo: Thông tin doanh số, số hóa đơn, chi tiết hóa đơn theo thời gian thực

Yêu cầu: Người dùng cần đăng ký tài khoản quản lý cửa hàng trên http://Maybanhang.net

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less