TV 2 HSEQ
Trond Hansen
1.3 1.8mb

TV 2 har stort fokus på HMS i virksomheten. Vi har således valgt å ta i bruk en skreddersydd versjon av den originale "HSEQ" som er utviklet av norske Mellora ANS. Appen skal brukes til innrapportering av avvik, ulykker, nestenhendelser og forbedringsforslag relatert til HMSK (helse, miljø, sikkerthet, kvalitet). De innsendte data fra appen hentes inn i en egen database fra xml-filen som legges ved, slik at alle innsendte rapporter lett kan behandles videre, kjøres statistikk på, brukes til erfaringsoverføring osv.

TV 2 - der det skjer, når det skjer

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less