Tuinbouwvisie (Bommelerwaard)
Myler Mobile
1.0 78.3mb

De Tuinbouw Bommelerwaard app laat de resultaten van het lokale onderzoek naar de glastuinbouw in de Bommelerwaard zien. Rabobank Bommelerwaard gaf de opdracht aan Roots Beleidsadvies om dit onderzoek uit te voeren. Naast het volledige rapport is deze app uitgebracht om op een interactieve manier de uitkomsten te delen en de tuinbouwsector vitaal te houden.

Zo vind je in de app de belangrijkste economische ontwikkelingen in de tuinbouwsector zoals het aantal bedrijven, de werkgelegenheid, het oppervlaktegebruik, de schaalgrootte en de bruto toegevoegde waarde t.o.v. vijf jaar geleden. Er worden conclusies en aanbevelingen gedaan voor de gehele tuinbouwsector en per sector: fruitteelt, glas(sier)teelt en paddenstoelenteelt. Ook de perspectieven in termen van marktontwikkelingen en duurzaam produceren worden belicht. Daarnaast staan er interessante wetenswaardigheden, achtergronden en cijfers in over de verschillende sectoren in. Het volledige rapport is ook in de app terug te lezen, net als het onderzoeksrapport uit 2007.

Samen werken aan een duurzame Bommelerwaard heette de Rabobank-studie die in 2007 verscheen. Hierin gaven we onze visie op de ontwikkeling van de regionale tuinbouw. Vijf jaar later, in een volkomen ander economisch tijdsgewricht, is dit onderzoek geactualiseerd.. Waar staan we? Wat zijn de ontwikkelingen? En wat moeten we nog doen? De Tuinbouwvisie Bommelerwaard app vertelt hoe we het perspectief van de regionale tuinbouw blijvend kunnen versterken.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less