Ren HMS
NHO Service
1.0 9.3mb

Helse, miljø og sikkerhets app for renholdere og renholdsbransjen i Norge. Appen er ment for den mobile medarbeider som trenger et verktøy for lett å komme til nyttig informasjon vedrørende arbeidsmiljø og sikkerhetsplakater i nødsituasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass.

- beredskapsplakater for brann, ran, innbrudd, bombetrussel, trussel/vold og skade på person
- Arbeidsmiljøloven for alle
- Regionale verneombud for renholdsbransjen
- Faresymboler for kjemikalier
- Nyheter fra renholdsbransjen
- Finn bilen og QR-kodeleser
- Egne notater til å skriver inn navn på verneombud og bedriftshelsetjeneste
- Eksempel på Sikker Jobb Analyse

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less