Miniguide
Infotjenester AS
3.0.0 0.5mb

Med Miniguiden app har du alltid siste oppdaterte satser for hånden, i tillegg til satsene fra de to foregående årene.
Her ser du et lite utvalg av satser du finner i Miniguiden:
Statens satser
Kilometergodtgjørelse
Diettgodtgjørelse
Refusjon av kost
Inntektssatser
Fri telefon og internett
Firmabil
Normrente
Fradragssatser
Personfradrag
Minstefradrag
Representasjon
Skattesatser
Inntektsskatt for personer og selskap
Formueskatt for personer
Andre satser
Feriepenger
Skattefrie gaver i arbeidsforhold
Grunnbeløp
Arbeidsgiveravgift
Arveavgift
Skjermingsrenten
Purregebyr

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less