MyUnitel
Unitel LLC
1.0.2 5.2mb

Юнител Групп хэрэглэгч танд зориулан Юнителийн бүх үйлчилгээг гар утаснаасаа дамжуулан авах боломжийг олгож байна.

Үйлчилгээний боломжууд:
• Өөрийн хэрэглээгээ хянах, харах
• Нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах, цуцлах,
• Юнителийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээлэл авах
• Үйлчилгээний төв, Гэрээт салбаруудын байршил болон холбоо барих хаяг

Үйлчилгээг авахад таны утас интернет холболттой байх шаардлагатай.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less