Jusskrift er en app for iPad og inneholder artikler fra Gyldendal Juridisks tidsskrifter. Følgende tidsskrift publiserer artikler i Jusskrift:

Tidsskrift for Forretningsjus
Tidsskrift for Familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Tidsskrift for Strafferett
Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett
Tidsskrift for Eiendomsrett
Arctic Review on Law and Politics

I Jusskrift finner du artikler som er publisert i 2012 og framover. Tidsskrift for Forretningsjus og Tidsskrift for Eiendomsrett publiserer artikler fortløpende.

Artiklene kan leses offline, og både artikkelarkivet og artiklene er søkbare.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less