MBA Boapp
Nindev
1.0 1.7mb

MBA's Boapp är framtagen för att du som hyresgäst ska kunna skicka en felanmälan till oss med text och bild på ett smidigt sätt. Med applikationen kan du som boende dessutom snabbt få information om vad som händer i din fastighet vid t.ex en akut vattenavstängning, strömavbrott, fel i fjärvärmeleveransen mm.

Vi kommer även att lägga upp instruktionsfilmer som beskriver hur man som hyresgäst själv kan utföra enkla felavhjälpande åtgärder.
För att kunna använda MBA’s Boapp behöver du som hyresgäst registrera dig med namn, kontaktuppgifter samt på vilken adress du bor.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less