Marine Harvest HSEQ
Trond Hansen
1.5 2.2mb

Dette er Marine Harvest sin spesialtilpassede versjon av appen "HSEQ" utviklet av Mellora (www.mellora.no).

Appen brukes til å rapportere inn hendelser og forbedringer relatert til HMS og kvalitet. Marine Harvest har stort fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, og ønsker til enhver til å være i førersetet når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for dette.

Marine Harvest Norways hovedkontor ligger i Bergen. Selskapet er en del av konsernet Marine Harvest ASA, som er notert på Oslo Børs og har virksomhet i 22 land.

Marine Harvest Norway er Norges største produsent av laks. Vi leverer rundt 200 000 tonn laks hvert år fra anlegg som strekker seg langs norskekysten, fra Flekkefjord i sør til Sørfold nord for Bodø. Det meste av laksen eksporteres til Europa, USA og Asia.

Vår virksomhet dekker hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og prosessering, til distribusjon og salg. I hele Marine Harvest Norway er det rundt 1270 ansatte.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less