SuperCom Parking
SuperCom
2.2 8.7mb

אפליקציית ניהול החניונים של חברת סופרקום מאפשרת לבעלי חניות שמורות לדווח על הגעה לחניון או על היעדרות מהחניון.
האפליקציה מאפשרת למי שאינו בעל חניה שמורה להתעדכן ולראות מה מצב החניון, האם יש חניות פנויות והאם כדאי להגיע.

• התראות בזמן אמת על סטאטוס החניה – מספר החניה שהוקצתה לנהג, היכן חנה והאם ביצע חניה אסורה.

• הודעות והתראות שיזכירו לנהג באיזה מספר חניה הוא חנה.

• אפשרות לדווח על היעדרויות עתידיות ועוד.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less