AdStandard 2013
AppsWith.us LTD
1.0.2 9.8mb

Zapraszamy na konferencję poświęconą reklamie. Ciekawie ułożony program i właściwie dobrani prelegenci to gwarancja satysfakcji z udziału w tym dwudniowym spotkaniu. Uczestnicy poznają realia prowadzenia działań reklamowych ze strony reklamodawcy, mediów, agencji i odbiorców.

Zostaną omówione najważniejsze obszary rozwoju nowych technologii w branży. W obecnym momencie nowoczesne kanały komunikacji zaczynają w znacznym stopniu zabierać budżety reklamowe tradycyjnym formom reklamy, omówimy wpływ tego zjawiska na rynek i działania jakie powinniśmy podjąć w celu dostosowania strategii.
Główne zagadnienia tematyczne jakie poruszymy to: RYNEK / BADANIA / DANE / TRENDY / PROGNOZY / ANALIZY / REKLAMA W SOCIAL MEDIA / REKLAMA MOBILNA / SEO / SEM / MARKETING AUTOMATION / NOWE TECHNOLOGIE / CYFRYZACJA / REKLAMA HANDLOWA / RTB / RETARGETING

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less