Mobil klient for Qm+. Registrer meldinger og legg ved bilder. Innlogging fungerer likt som i nettløsningen. Kan brukes til å registrere alle type hendelser. Resultatene hentes via nettløsningen.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less