Sınır Değer Hesaplama Ücretsiz Sürüm
HASER YAZILIM
3.1.3 1.3mb

Kamunun, yapım (inşaat) işlerini yaptırma yöntemlerinden birisi ihale usulüdür. Kamu, ihtiyaçlarını temin ederken, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için, en düşük fiyattan almaya çalışır. Buna karşılık ihtiyaç konusu işin, belli bir kalitede olması ve başlamış işlerin yarıda bırakılmadan zamanında tamamlanması da, göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlardandır.

Yine, ihalede gerçekleşen fiyatların çok düşük olması nedeniyle, yüklenicilerin zarar etmesi, hem kamunun vergi gelirlerinin azalmasına, hem de sosyal sorunlara neden olurken, aşırı düşük teklifler yıkıcı rekabetin önlenmesi bakımından da önemlidir.

Bu amaç doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği 'nde belirtilen esaslara göre, Kamu Kurumlarının yapım (inşaat) ihalelerine katılan isteklilerin tekliflerini değerlendirme aşamasında kullanabileceği bir hesaplama aracıdır.

Her ihale için 3 teklif ile sınırlı ücretsiz sürümdür.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less