อีกหนึ่งรูปแบบ ที่ LED Studio ใช้สื่อสาร กับ LED Studio Customer คือ LED Studio App ซึ่งรวบรวม สินค้า และบริการของ LEDStudio ท่านจะพบกับรูปแบบผลงาน ที่แตกต่าง ที่สร้างสรร จาก 4 แผนกหลัก ของเรา คือ Sign Technic, Light Decorative, Fiber Optic, Energy Saving.
เหมาะสมหรับ สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ต้องการนำ สเปค สินค้า LED เพื่อประกอบการทำแบบ

LED Studio App, tells you how to select the suitable LED for your project. It tells how to use the LED in a correct way and present our LED in-house product, Make in Thailand. LED studio App including 4 parts
Light Decorative : We show the the catalog and specification of or Product , Premiume Class, Master Class, Value Class . All products will show full specification and the video show how to use those LED
Energy Saving : This is the important part that let you know what is can help you saving the energy for your home, business , Factory . It is content the sever kind of our LED lamp for , Let go green with this part
Fiber Optic : We would like to present the new generation of LED illuminator for using together with the fiber optic design and still improve to use for Energy saving in the future.
Sign Technic : Will tell you what we make in Thailand, it the part that we combine every knowhow for making the very good sign for all of our customer. Let‘s joy with the capture mode that you can take a photo of your space and put some kind of sign. The library will always update by LED studio team.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less