อีกหนึ่งรูปแบบ ที่ LED Studio ใช้สื่อสาร กับ LED Studio Customer คือ LED Studio App ซึ่งรวบรวม สินค้าในกลุ่ม Lighting Furniture ของ LEDStudio ท่านจะพบกับรูปแบบผลงาน ที่แตกต่าง ที่สร้างสรร เหมาะสมหรับ สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ต้องการนำ สเปค สินค้า LED เพื่อประกอบการทำแบบ

Light Furniture app, tells you how to select the suitable Light furniture for your project. Suitable for engineer, architect, and interior design to check the specification of our products. The library will always update by LED studio team.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less