Zákon o advokacii
Aion CS
1.1 5.2mb

Obsahuje kompletní (všechny konsolidované znění) znění předpisu 85/1996 Sb. Zákon o advokacii.
Aplikace nabízí tyto funkce:
- Aktualizaci dat předpisu (probíhá v případě změn - novelizací, opravě překlepů).
- Přepínání mezi jednotlivými časovými řezy (zapracovanými novelizacemi).
- Rychlý pohyb dle obsahu zákona. Skok na paragraf, hlavu, díl,...
-- Vyhledávání dle názvů obsahových prvků.
- Vyhledávání v samotném textu zákona.
- Souvislosti zákona (vzájemné vztahy tohoto a jiných předpisů).
- Změnu velikosti písma v textu zákona.
- Možnost přidání záložky do textu pro rychlý budoucí návrat.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less