אביב ניהול תחזוקה
Maya Leyboshor
3.0 9.3mb

האפליקציה מיועדת לעובדי אביב ניהול בלבד
דיירים מתבקשים להתקין את האפליקציה: אביב ניהול דייר
ספקי שרות מתבקשים להתקין את האפליקציה: אביב ניהול שרות
בסיום ההתקנה יש להריץ את האפליקציה ולהזין קוד התקנה שמונפק באמצעות המשרד

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less