אביב ניהול שירות
Maya Leyboshor
3.0 9.4mb

האפליקציה מיועדת לחברות המעונינות להתקשר עם חברת אביב ניהול
לאחר התקנת האפליקציה יש להריץ ולמלא טופס הרשמה ולהתחיל לקבל כרטיסי עבודה המונפקים דרך משרדי אביב ניהול

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less