Mtel auto control
Mobiltel EAD
1.1 1.1mb

Мобилно приложение на услугата Мtel auto control, с което можете да проследявате и контролирате вашия автомобилен парк директно през мобилен телефон - навсякъде в България и чужбина. Оптимизирате лесно разходите си за транспортна дейност и управлявате ефективно бизнеса си, без инвестиции в скъпи технологии. Можете да следите местоположение, скорост, посока на движение, оставащо гориво и други параметри за всеки ваш автомобил.

Изисква се въвеждане на потребителско име и парола от Мтел профила на www.mtel.bg

За вход в програмата през приложението е необходимо предварително да въведете Mtel GSM номера, от който ще ползвате Услугата (напр. 359887123456) на интернет адрес www.gps.bg/fm/ (достъпен от компютър), от таб „Конфигурация” > подтаб „Потребител”> поле „Мобилен телефон”

Mobile application of the Мtel auto control (fleet management service), which allows you to track your vehicles directly from your mobile phone everywhere in Bulgaria or abroad.Optimize your transportation costs and manage your business efficiently, without any investment in costly technologies. You can track the location, the speed, the direction, the fuel left and other parameters of your vehicle.
Username and password from www.mtel.bg registration will be requested to use the application.

To use the application via mobile phone, please enter your registered Mtel GSM number at www.gps.bg/fm (accessible by computer), press tab “Configuration"> tab "User "> type your mobile number at " Mobile Phone " field (eg, 359887123456).
Only for Mtel auto control customers .

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less