Το φροντιστήριο Σχήμα ιδρύθηκε το 1986 από τους καθηγητές μαθηματικών κ. Πολύζο Γιώργο και κ. Ρίζο Δημήτρη.
Σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης από τα μεγάλα κεντρικά φροντιστήρια, δημιουργήσαμε ένα φροντιστήριο ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα όπου:
•Γνωρίζουμε τους μαθητές μας, τα προβλήματά τους, τις ιδιαιτερότητές τους, τις μαθησιακές τους ανάγκες.
•Έχουμε συνεχή προσωπική επαφή μαζί τους και με τους γονείς τους.
•Έχουμε συνεργάτες έμπειρους και εξειδικευμένους ανά μάθημα, πρόθυμους να προσεγγίσουν και να αφομοιώσουν την απορία, τη δυσκολία, την αγωνία, την απογοήτευση, την κούραση και να δώσουν λύση.
Προσπάθεια που πέτυχε απόλυτα και μας διατηρεί στις πρώτες επιλογές των μαθητών της συνοικίας μας κάθε χρόνο, γιατί για τους παραπάνω λόγους είμαστε ικανότατοι στον έλεγχο για το επίπεδο κατάκτησης της γνώσης και στην επίγνωση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων κάθε μαθητή, αυτών που θα συμβάλλουν στην επιτυχία του.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less