OverseasXpad.hr
Xiphias d.o.o.
1.0 2.3mb

Informacije o kvaliteti dostave, rasporedu vožnje, statusu pošiljaka možete imati na Vašem dlanu.
Izračunajte datum dostave ili pretražite sve pošiljke za pojedinog primatelja u samo nekoliko koraka.
Ova aplikacija pruža Vam mogućnost uvida u analitiku kvalitete dostave poslanih pošiljaka, povrata robe te povratnih dokumenata. U svakom trenutku možete dobiti informaciju o trenutnom statusu pošiljke, izračunati datum dostave te doznati koja sve mjesta podržavaju vremenski definiranu dostavu, kao i cjelokupni raspored vožnje. Pristupite ažurnim podacima o stanju na terenu i prometu koje može imati utjecaja na dostavu pošiljaka (prekidi u trajektnom prometu, nepovoljni vremenski uvjeti, radovi na prometnicama...)

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less