Timmerweb Standalone
Metria AB
1.3.1 25.7mb

Appen Timmerweb Standalone är till för dig som är användare i webbsystemet Timmerweb, standalone-varianten, vill kunna redigera åtgärdsobjekt i fält och vars företag har skaffat utökad behörighet till appens servertjänster.

Funktioner i korthet, version 1.3.x:
- skapa, söka och hämta Åtgärdsobjekt
- visa och följ nuvarande plats (GPS-position)
- rita och redigera Åtgärdsområden
- rita och redigera Hänsynsområden
- rita och redigera Nödkoordinat
- rita och redigera Vägar/linjeobjekt
- rita och redigera Virkesavlägg
- rita och redigera Informationspunkter
- bakgrundskartor för Åtgärdsobjekt
- spara och synkronisera Åtgärdsobjekt
- bakgrundskartor utan koppling till Åtgärdsobjekt
- identifiera fastighet i kartan

Åtgärdstyper som stöds (samma som i webbsystemet):
- Föryngringsavverkning
- Gallring
- Markberedning
- Plantering
- Röjning
- Övrigt

Vid redigering av geometriska objekt stöds, förutom aktuell position, även inspelning av spår för ytkonturer och linjer.

Att rita in nya geometriska objekt inkl. redigering och bakgrundskartor fungerar även i offline-läge, dvs. utan internetanslutning.

Samma inloggning som till Timmerweb GIS-klient gäller i appen. Förutsättningen är att ditt företag har utökad behörighet till appens servertjänster.

Tänk på att GPS som körs i bakgrunden kan dramatiskt minska batteritiden.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less