Syntrus Achmea SLA
Black Brick BV
1.0.4 4.1mb

De SLA-app is een rapportage voor bestuursleden gekoppeld aan uw dienstverleningsovereenkomst. Elk kwartaal kunt u met behulp van onze app een update downloaden die inzicht verschaft in de prestaties van Syntrus Achmea voor wat betreft de criteria van dienstverlening. Te denken valt aan tijdigheid, informatievoorziening en benodigde bijlagen. Op deze manier kan eenvoudig nagegaan worden of en in welke mate wij onze afspraken nakomen en heeft u een actueel tool in handen dat essentieel bijdraagt aan transparantie in de pensioenuitvoering voor uw deelnemers.

Om gegevens te kunnen downloaden dient u een password en user-id van Syntrus Achmea te hebben, neem contact op met uw fondsmanager als u vragen heeft.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less