RCTT
RCTT
2.6 4.5mb

Spoločnosť RCTT pôsobí v oblasti privátnych rádiokomunikačných sietí a predovšetkým ako dodávateľská a servisná organizácia pre rádiokomunikačnú sieť štátnej správy SITNO. Výstavba siete SITNO, ktorá sa využíva pre zložky Integrovaného záchranného systému SR, začala v roku 1997 a bola ukončená v roku 2007. Po ukončení výstavby siete SITNO bola za účelom servisu a rozširovania siete založená spoločnosť RCTT, ktorá bola spoločnosťou Cassidian poverená vykonávaním týchto činností na území Slovenska.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less