TRAFIKFORUM är Nordens ledande facktidning för persontrafik: busstrafik, spår- trafik och annan kollektivtrafik som skolskjutsar, sjukresor, färd tjänst osv. Tyngdpunkten i TRAFIKFORUM ligger på lokal och regional kollektivtrafik, men tidningen skriver även om långväga trafik. Det gäller både busstrafik och järnväg. TRAFIKFORUM bevakar hela Sverige, men har även en om fattande internationell bevakning. Tidningens läsekrets består i första hand av företagsledare och andra chefer inom bussföretag och andra trafikföretag liksom hos landets trafikhuvudmän samt politiker med ansvar för trafik- och samhällsplanering m fl.

Nu kan du prenumerera på Trafikforum!
Prenumerationsalternativen är 3 månader för 199:- samt 6 månader för 249:-

Kostnaden dras från ditt iTunes-konto, och prenumerationen förnyas automatiskt när tidsperioden är över, om du inte avslutar det 24 timmar före periodens utgång. Inom 24 timmar från en prenumerationsperiods utgång kan ditt iTunes-konto debiteras för en ny period.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration, via inställningar för appen eller ditt iTunes konto, men du kan inte få pengar tillbaka om du avslutar en pågående prenumerationsperiod.

Trafikforum erbjuder dig som läsare denna tjänst i samarbete med Paperton, din digitala tidningskiosk.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less