Ringer i Vannet
NHO Service
1.0 16.6mb

NHO er opptatt av at de som har vært utenfor arbeidslivet skal få nye muligheter. Ringer i Vannet er et prosjekt som skal gjøre det lettere for din bedrift å bidra.
Bistanden og oppfølgingen av kandidater skreddersys slik at det direkte tilpasses bedriftenes spesifikke behov for arbeidskraft. Din oppgave som bedrift er å bli en tydelig bestiller på hva slags medarbeidere du trenger. Tett oppfølging fra en dyktig tilrette-
legger både i forkant, under og etter en ansettelse sikrer nødvendig trygghet i prosessen.

- Metodebeskrivelse for Ringer i Vannet
- Finn din Ringer i Vannet bedrift
- Nyheter om Ringer i Vannet
- StillingsTorg for aktuelle kandidater
- Spørreundersøkelse
- Prosjektgruppe og styringsgruppe

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less