Nye muligheder - ny velfærd
digital
1.00 66.1mb

Med strategien Nye muligheder – ny velfærd vil Fredericia Kommune sikre, at medarbejdere og borgere inddrager velfærdsteknologi, føler sig stærke i brugen af digitale løsninger og ikke mindst oplever nytteværdien ved begge dele.

Ved at samle digitalisering og velfærdsteknologi i én kommunal strategi med fælles indsatsområder, styrker Fredericia Kommune synergien og tværfagligheden.

Strategien indeholder links og henvisninger til en række nationale, regionale og lokale strategier og indsatsområder og bygger herved bro til aktiviteter i det omgivende samfund vi som kommune indgår i og bidrager til.

Strategien består af 4 spor og 6 tværfaglige indsatsområder. Sporerne og indsatsområderne fastlægger retningen for Fredericia Kommunes arbejde med digitalisering og brug af velfærdsteknologi til og med 2015.

Strategien understøtter udviklingen af radikalt nye og bedre velfærdsløsninger.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less