โปรแกรมจัดการโฆษณาออนไลน์สำหรับผู้ลงโฆษณากับสมุดหน้าเหลืองและเว็บไซต์หน้าเหลือง Thailand YellowPages
ให้ผู้ลงโฆษณาสามารถเช็คสถิติโฆษณาได้ทันทีแบบ Real-Time และสามารถเช็คอีเมล @TYPLive.com ผ่านแอพลิเคชั่นได้อีกด้วย ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less