Η εφαρμογή FMS αποτελεί την επίσημη εφαρμογή του ομίλου ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε. που έχει κύριο αντικείμενο την ανακύκλωση ενώ παράλλημα δραστηριοποιείται στον κλάδο της εναλλακτικής διαχείρισης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Στην εφαρμογή μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το όμιλο, προιόντα, υπηρεσίες, εργά και δραστηριότητες του, με φωτογραφίες και video. Με άλλα λόγια μπορείτε να πάρετε μία γεύση απο την ανακύκλωση σε κάθε στάδιο!

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less