LiciCat App és un servei d'informació sobre Licitacions i Adjudicacions d'Obres, ofert per l'empresa Akronos.

Akronos I&C va ser fundada a Barcelona l’any 2011 per un grup de professionals amb llarga experiència en el sector de la construcció. Les principals àrees de negoci són: Partner, Outsorcing, Auditoria, Enginyeria i Mescles Bituminoses.

***

LiciCat App es un servicio de información sobre Licitaciones y Adjudicaciones de Obras, ofrecido por la empresa Akronos.

Akronos I&C fue fundada en Barcelona en el año 2011 por un grupo de profesionales con larga experiencia en el sector de la construcción. Las principales áreas de negocio son: Partner, Outsorcing, Auditoría, Ingeniería y Mezclas Bituminosas.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less