CSS System är verktyget för dig som idag har ramavtal med leverantörer av hantverks-tjänster och upplever att kostnaderna ofta är för höga när det gäller debitering av arbetade timmar.
Systemet ger dig löpande kontroll genom kontinuerlig insyn i pågående uppdrag vad gäller status och upparbetad tid samtidigt som det säkerställer verklig nedlagd arbetstid.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less