TelecomCity arbetar för tillväxt inom ICT – hos oss växer människor och företag

TelecomCity Science Park i Karlskrona är en kreativ mötesplats med fokus på tillväxt. Nätverket, som startade 1993, består idag av ett 50-tal medlemmar.

Att vara del i TelecomCity är att vara en del i utvecklingen av alla och en själv. Tillväxt eftersträvas genom ett gemensamt arbete inom kompetens, affärsutveckling, innovation, forskning och utbildning.

Varje år i september arrangerar TelecomCity affärseventet Catwalk och utvecklarkonferensen DevCon. En mötesplats för den mobila branschens ledande aktörer och deras kunder.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less