ZW-WGA Flex
Arnold Klinken
1.0.2 16.3mb

Controleer of uw beschikking ZW-flex klopt!
Door de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetter (BeZaVa) zijn (middel)grote werkgevers (loonsom > € 302.000) nu ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen voor flex-werknemers.
Om te zien welke flex-werknemers aan u toegerekend worden, ontvangt u een toekenningsbeslissing van het UWV. Maar klopt die beslissing wel? Dat kunt u eenvoudig nagaan met de beslisboom van onze app ZW/WGA-flex controle.
U bent niet in alle gevallen verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen voor de u toegerekende flexwerkers. Belangrijk is bijvoorbeeld te controleren of:
-de genoemde werknemer wel bij u in dienst is geweest;
-de werknemer is aangenomen met status structureel functioneel beperkt of arbeidsgehandicapt;
-hij/zij onder de no-riskpolis valt;
-de eerste ziektedag binnen de periode valt dat u verantwoordelijk bent.
De handige beslisboom leidt u eenvoudig langs de relevante vragen en geeft aan wanneer het raadzaam is in bezwaar te gaan.
Wie een VeReFi-abonnement heeft, kan voor elke situatie voorbeeldbrieven downloaden op verefi.nl/app

Over VeReFi

VeReFi staat voor Verzuim, Re-integratie en Financiën. Het is een methodiek om de geldstromen sociale zekerheid in uw organisatie inzichtelijk te maken. Dat is belangrijk, omdat u al snel 30% van de loonsom betaalt aan publieke en private premies, verzuim en re-integratie. Veelal is er geen of weinig controle op deze geldstromen. Dat kan u al snel honderdduizenden euro’s kosten!

Met een VeReFi-abonnement krijgt u inzicht en controle door:
• slimme rekentools en webapplicaties
• nieuwsbrieven en whitepapers
• handige protocollen, formulieren en standaardbrieven
• … en nog veel meer.

Meer informatie: www.verefi.nl

Over CS Opleidingen
VeReFI is het kennisplatform van CS Opleidingen BV. CS Opleidingen is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid en zorg. Grondleggers zijn Herwin Schrijvers van Cylin BV en Marjol Nikkels-Agema van Sensio Konsult BV. Beiden verzorgen al sinds 1998 maatwerkopleidingen op het vakgebied van sociale zekerheid.
De grote vraag naar opleidingen op het gebied van sociale zekerheid is niet zo vreemd. De ontwikkelingen in de sociale zekerheid volgen elkaar in hoog tempo op. CS Opleidingen biedt kennis en inzicht met verschillende opleidingen, zoals Regie op Verzuim, Post Bachelor Register Casemanagement en Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige.

Daarnaast organiseren wij geregeld bijscholingsprogramma’s en workshops voor register casemanagers of andere professionals. Kijk op www.cs-opleidingen.nl voor meer informatie.

Erkende kwaliteit
De opleidingen Regie op Verzuim, Post Bachelor Register Casemanagement en Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige zijn officieel erkend door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De Post Bachelor opleidingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Post HBO Nederland. Ook het Actuarieel Genootschap heeft onze opleidingen haar ‘stempel van goedkeuring’ gegeven. Zo heeft u de garantie van een gedegen kwaliteitsopleiding en een waardevol diploma.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less