Lynradar
Abhinav Girdhar
1.0 4.9mb

Bergen Lynradar er et hobbyprosjekt for å vise hvor det lyner i vestnorge og nordsjøen.
Data må ikke brukes til beskyttelse av liv og eiendom og må bare sees på som noenlunde nøyaktig.
Lyndetektoren er en Boltek StormTracker og softwaren er Astrogenic NexStorm.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less