Kraftsystemet
Statnett SF
1.0.2 1.2mb

Kraftsystemet er en balansekunst.

Statnett har ansvaret for å holde det norske kraftsystemet i balanse og har den overordnede fysiske styringen og kontrollen av landets kraftsystem.

Hvor mye vann har vi i vannmagasinene? Følge forholdet mellom eksport og import fra time til time. Hvor mye strøm bruker vi i Norge akkurat nå? Hvor mye eksporterte vi til utlandet forrige måned? Hva er dagens pris på strøm? Her kan du følge kraftsystemet løpende.

Ønsker du mer utfyllende informasjon kan du besøke www.statnett.no/drift-og-marked.


Mindre avvik i våre data kan forekomme. Ved spørsmål, ta kontakt med webredaktor@statnett.no.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less