Fleet Еxpert
Mobiltel EAD
1.2 1.1mb

Изисква се въвеждане на потребителско име и парола от Вашия Мтел профил.
За вход в програмата през приложението е необходимо предварително да въведете Mtel GSM номера, от който ще ползвате Услугата (напр. 359887123456) в системата за мониторинг Fleet Expert (достъпен от компютър), от таб „Конфигурация” > подтаб „Потребител”> поле „Мобилен телефон”


Your Mtel registered profile will be requested to use the application.
To use the application via mobile phone, please enter your registered Mtel GSM number at the monitoring system Fleet Expert (accessible by computer), press tab “Configuration"> tab "User "> type your mobile number at " Mobile Phone " field (eg, 359887123456).

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less