IBM Solution Summit 2013
Avion Media d.o.o.
1.0 9.5mb

IBM Solution Summit 2013 je aplikacija koja omogućava pregled agende, servisnih informacija, informacija o predavačima i praćenje plenarnih predavanja"u živo" te naknadno gledanje snimki predavanja za sve sudonicima IBM Solution Summit 2013.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less