Fordonskontroll
Fordonskontroll Sverige AB
1.0 0.4mb

OM APPEN
Med denna app kan du använda Fordonskontroll i din iPhone eller iPad. Användande av appen förutsätter ett aktivt användarkonto hos Fordonskontroll.

OM FORDONSKONTROLL
Fordonskontroll är ett webbaserat system för fordonsadministration. Systemet riktar sig i första hand till företag, kommuner och myndigheter.
Här nedan följer en sammanfattning av funktionerna i Fordonskontroll. Via appen går det att använda vissa av funktionerna.
För mer info se www.fordonskontroll.se.

FORDON
- Integration med Vägtrafikregistret
- Fordonsinnehav: med automatik.
- Besiktning: utfall och inställelsedatum.
- Fordonsstatus: körförbud, brukandeförbud, avställd, yrkesmässig trafik etc.
- Tekniska data: längd, vikt, drag, motordata etc.

KONTROLLER
- Hantering av samtliga kontroller
- Baseras på tid och/eller körsträcka.
- Påminner om inställelse och inbokad tid.
- Exempel: Färdskrivare, alkolås, kylaggregat, kran, service etc.

FELRAPPORTER
- Via web, mobil, SMS, transPA m.m.
- Automatisk felrapport för varje anmärkning vid kontrollbesiktning.
- Uppföljning, status, prioritet, noteringar.

LOGGBOK
- Dokumentera däcksbyten, reparationer etc

DRIVMEDEL
- Bränsleförbrukning
- Import av inköp från bränsleleverantör.
- Statistik över förbrukning och emissioner.

KOSTNADER
- Kan importeras och kopplas mot loggboksanteckningar och/eller felrapporter

EGNA FÄLT
- Fält för egen information (med Excelimport)
- Exempel: koder, serienummerr, utrustning, pallplatser, etc.

DOKUMENTMALLAR
- Bygg egna protokoll, blanketter och checklistor.
- Exempel: Skyddsrond, Rekvisition, Skadeanmälan.

UPPLADDNING AV FILER
- Kopplas till fordon, fabrikat eller alla fordon
- Exempel: bild på skada, scannade protokoll och specifikationer, manualer etc.

KALENDER
- Inbokade kontroller och inställelsedatum
- Möjlighet att prenumerera på kalendern i t.ex. Outlook

RAPPORTGENERATOR
- Skapa och spara enkelt egna unika rapporter.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less