Firmabil
Erik Johnsen
1.1 0.3mb

Beregner skattepliktig fordel ved privat bruk av firmabil og skatt på denne fordelen.
Inneholder beregning for inntektsårene 2014, 2013 og 2012.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less