Mobilutgaven av MEFs KS/HMS system.
Følgende funksjonalitet er tilgjengelig:

-Oversikt over mine prosjekter
-Utfylling av sjekkliste
-Registrere avvik
-Registrere uønsket hendelse
-Registrere endringsmelding
-Legge inn dokumentasjon

Mulighet for å legge ved bilder ved innsending av hendelser og sjekklister.
GPS posisjon legges ved samtlige hendelser.

Bruk av appen krever medlemskap hos MEF.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less