Ứng dụng xem báo cáo Google
CleverNET
2.0 2.6mb

“Ứng dụng xem báo cáo chiến dịch quảng cáo của CleverAds
Ứng dụng đưa ra các con số thống kê nhanh về chiến dịch quảng cáo, giúp khách hàng có thể xem nhanh chất lượng các chiến dịch của mình.
Ứng dụng thông minh, đơn giản, dễ sử dụng.
Chức năng:
* Xem báo cáo chiến dịch quảng cáo theo ngày/ tuần/ tháng
* Xem báo cáo chiến dịch quảng cáo theo campaign/ adgroup /keyword
* Liên lạc/ gọi điện trực tiếp tới tư vấn viên phụ trách chiến dịch và tư vấn trưởng

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less