เครื่องมือช่วยสนับสนุนการขาย ใช้นำเสนอเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและทำความเข้าใจในเทคโนโลยีและรถมาสด้า รวมถึงสามารถตัดสินใจซื้อรถมาสด้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less