iBoxNAV
Tuan PHUNG
1.0 3.8mb

Sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS, phần mềm giám sát trực tuyến iBoxNav là giải pháp toàn diện cho công tác giám sát, quản lý và điều hành của các doanh nghiệp vận tải.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less