Content Day
Moving Media AB
4.3 36.6mb

Denna app innehåller programmet för Content Day som för första gången arrangeras av Swedish Content Agencies. Dagens syfte är att sprida kunskap om content marketing – en bransch på tillväxt.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less