Early years recruitment guide
Care Council for Wales
1.0 5.2mb

Are you manager or employer in early years? Need some guidance on recruiting and employment?
This app offers step-by-step guidance for recruiting, inducting and supervising new workers.


A ydych chi’n rheolwr neu gyflogwr yn y blynyddoedd cynnar? Angen rhywfaint o arweiniad ar recriwtio a chyflogaeth?
Mae ap hyn yn cynnig arweiniad cam-wrth-gam ar gyfer recriwtio, ymsefydlu a goruchwylio gweithwyr newydd.

This app is bilingual, in Welsh and English – Mae’r ap yma ar gael yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saeneg

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less