mobilecrm.vn
Dao Hieu
1.0 6.0mb

Phần mềm demo chương trình mobileCRM.vn.

Sử thông tin sau để đăng nhập phần mềm:
username: demo
pass: demo

Phần mềm có các chức năng sau:
1) Quản lý khách hàng, quản lý danh bạ
2) Quản lý cơ hội mua, cơ hội bán
3) Quản lý hợp đồng
4) Báo cáo công việc
5) Báo cáo kinh doanh
6) Quản lý lịch làm việc, lịch hẹn
7) Giao việc cho các nhân viên bán hàng
8) Cập nhật thường xuyên tin tức, báo cáo trong công ty
9) Chia sẻ vị trí các nhân viên
Phần mềm mobileCRM.vn chạy được trên mọi thiết bị smartphone, tablet.
Phần mềm hỗ trợ nhiều loại phần mềm lõi CRM khác nhau như sugarCRM, Vtiger, Microsoft CRM...

Mọi chi tiết xin liên hệ: info@mobilecrm.vn hoặc 0904438369

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less