Estate Konferanse
Estate Nordic
1.2 8.6mb

Estate Konferanse - en unik arena for faglig oppdatering og nettverksbygging. Mange og ulike konferanser for næringseiendom med fokus på ulike fagområder og på et godt faglig innhold. Samarbeidet og møtene mellom de ulike aktørene hever kompetansen og holder deltakerne orientert om hva som beveger seg i bransjens indre og ytre sirkler.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less